O naší mateřské škole

 

Budova mateřské školy Přítluky se nachází v okrajové části obce. Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací. Kapacita MŠ je 28 dětí. Mateřská škola je jednotřídní a využívá pouze prostory v přízemí, kde se nachází třída, šatna dětí, ředitelna, sociální zařízení a přípravna jídla. Prostor ve třídě a herně je členěn na různé hrací kouty pro námětové hry, takže umožňuje dětem uplatnit jejich zájmy a potřeby. Třída je vybavena hračkami, učebními a sportovními pomůckami, které jsou dětem dostatečně přístupné. Stravu dětem připravuje Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Rakvice. Provoz MŠ je stanovený od 6 :30 do 16 : 00 hod.

K budově mateřské školy patří i prostorná školní zahrada. Převážná část zahrady je zatravěná a nachází se zde dřevěné hrací prvky (průlezky, domečky, pískoviště). Prostory zahrady umožňují pohybovou a rekreační aktivitu dětí ve všech ročních obdobích.

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Personální obsazení mateřské školy splňuje podmínky současné legislativy.

 

Rodičům a dětem nabízíme:

 

 • Vlídné a moderní výchovně – vzdělávací prostředí:

  • Prostorné třídy vybavené novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami.

 • Kvalitní výchovně – vzdělávací činnosti, při kterých děti získávají vědomosti, dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro zvládnutí běžných životních situací a nezbytné pro vstup do školy.

 • Plně kvalifikovaný pedagogický personál.

 • Úzkou spolupráci se zákonnými zástupci dětí:

  • Konzultace s rodiči,

  •  pořádání společných akcí,

  • vystoupení pro rodiče.

  • možnost zúčastnit se výchovně – vzdělávacího procesu.

 • Spolupráci s PPP Břeclav.

 • Logopedickou nápravu řeči dětí.

 • Spolupráci se ZŠ a MŠ Rakvice.

 • Kurzy plavání (ve spolupráci s plaveckou školou Hustopeče).

 • Fotografování dětí.

 • Pořádání divadelních představení v MŠ.